SVT som företag

Finlands Skadeinspektion SVT Ab är ett expertföretag som har som uppgift att leverera skadeinspektions- och experttjänster samt realiseringstjänster för skadebilar i Finland. Kundkretsen består av betydande företag inom försäkrings- och bilbranschen.

Vi började vår affärsverksamhet 1992 genom att utföra skadeinspektioner på fordon, båtar, arbetsmaskiner och andra tekniska maskiner för merparten av de finländska försäkringsbolagen. Skadeinspektionsverksamheten utgör fortfarande en betydande del av volymen på affärsverksamheten.

På våren 2010 började SVT med realiseringsverksamhet som baserar sig på näthandel av skadebilar. Genom vår näthandelsplats har hittills realiserats omkring 30 000 fordon och andra skadeföremål, som försäkringsbolag har löst in. Största delen av de realiserade fordonen är personbilar och nyttofordon, motorcyklar, mopeder, snöskotrar och båtar. I samarbete med vårt nätverk av avtalspartners levererar vi också logistiska tjänster för försäkringsbolag i anslutning till skadefordonsförsäljning.

SVT erbjuder även förhandsgranskningstjänster i samband med hantering av brand- och säkerhetsrisker för bl.a. bussar, arbetsmaskiner, skogsmaskiner och båtar. Vi producerar dessutom även tjänster för olycksanalys, för att fastställa orsaker till trafikolyckor.

Inom bilbranschen samarbetar SVT med Autoalan Keskusliitto för att främja utvecklandet av kvaliteten på kollisionsreparationer. Vi fungerar som auditerande aktör vid klassificering av kollisionsreparationer och erbjuder konsultering vid kvalitetskontroll av reparationer samt kvalitetsutveckling inom bilbranschen.

Hos SVT arbetar ca 50 experter inom fordonsteknik och försäljning av skadefordon. Vi har verksamhetsställen över hela landet och kan därför erbjuda tjänster snabbt och med hänsyn till lokala förhållanden. SVT:s verksamhet styrs av ett kvalitetssystem som har certifierats enligt ISO 9001:2008.

Viktiga hörnstenar för företaget är förutom kvaliteten på kundbetjäningen också konfidentiella kundförhållanden. Dessa betonas också i våra värden, som är

  • att arbeta rättvist och ansvarsfullt
  • att hjälpa våra kunder att vara framgångsrika genom att göra betydelsefullt arbete
  • att vara framgångsrika tillsammans

Enligt vår vision vill vi vara den mest uppskattade samarbetspartnern och den mest attraktiva arbetsgivaren.

Finlands Skadeinspektion SVT Ab hör till Suvia group koncernen. www.suviagroup.com

Anvisningar till skadeinspektionskunder om hur man ska gå tillväga när en skada sker

Kaskoskada

(ersättning från försäkringen på den egna bilen)

 Gör en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag antingen genom att ringa eller på webbplatsen.

Försäkringsbolaget meddelar ett ersättningsbeslut utifrån skadeanmälan. Gör en polisanmälan om stöld- och skadegörelseskador. Skadorna kan inspekteras vid en granskningsstation eller verkstad.

Under skadeinspektionen på en granskningsstation reder man ut skadebeloppet och kommer överens om ersättningssättet (reparation, engångsersättning, inlösning).

Om ersättningssättet är reparation, bör skadekunden beställa en reparationstid hos verkstaden.

Verkstaden fakturerar försäkringsbolaget när verkstaden får faktureringstillstånd (ersättningsbeslutet har gjorts och skadan ersätts).

Kunden betalar självriskandelen till verkstaden när bilen överlämnas.

Vid bilskador ersätts stilleståndsdagar endast från en avbrottsförsäkring, som tecknas skilt.

Trafikskada

(ersättning från den skyldiga motpartens försäkring)

Se till att skadevållaren genast gör en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag per telefon eller på försäkringsbolagets webbplats.                    

Skadevållarens trafikförsäkring ersätter den oskyldiga partens skador.

I oklara fall kan man använda den egna bilförsäkringen (se anvisningar för en kaskoskada).

Kom överens om en skadeinspektion med försäkringsbolaget som ersätter skadan.

Under skadeinspektionen reder man ut skadebeloppet och kommer överens omersättningssättet (reparation, engångsersättning, inlösning).

Skadekunden kommer överens om en reparationstid med verkstaden.

Efter att verkstaden får faktureringstillstånd fakturerar verkstaden kostnaderna för reparationen direkt av försäkringsbolaget. På basis av stilleståndsintyget (på verkstadsfakturan) betalar försäkringsbolaget ut ersättning för den tid fordonet inte har kunnat användas. Ersättningen bestäms med stöd av trafikförsäkringslagen. Vid ansökning om ersättning för hyrbilskostnader bör skadekunden fylla i en redogörelse för behovet av en hyrbil. Blanketten finns på webbplatsen för försäkringsbolaget som ersätter skadan, alternativt kan man göra en redogörelse per telefon. Om verkstaden har en lång kö, kan du komma överens om en tillfällig reparation med inspektören och verkstaden.

Kontaktuppgifter till SVT:

Finlands skadeinspektion SVT Ab
Takomotie 1–3
00380 Helsingfors
(Huvudkontor, ej kundtjänst)

Servicenummer 020 690 007, meny

1. rådgivning och tidsbeställning
2. försäljning av skadefordon
3. telefonväxel

E-postadressen till SVT:s servicecentral är palvelukeskus@www.svt.fi.

Försäljning och ledning

Namn Titel Telefon
Janne Aho    Operativ chef +358 20 5577 452
Tero Juntunen, Regionchef/söder  +358 20 5577 215
Markku Sääskilahti Regionchef/norr    +358 20 5577 792
Marko Suomela Regionchef/försäljning av skadefordon +358 20 5577 050

Meddelandekanal