Palvelut

Asematarkastus
Kenttätarkastus
Arvonmääritys
Kertakorvaus
Korjausvalvontatarkastus
Kuljetusvahinkotarkastus
Laatutarkastus
Liikennevahinkotarkastus
Lunastus
Muut lausunnot ja selvitykset             

Muu omaisuustarkastus
Raskaskalustotarkastus
Rekonstruktiolaskenta               

Sähköinen tarkastus          

Ulkomaan vahingon selvittäminen

Vakuutuskelpoisuustarkastus
Venevahinkotarkastus

 

Asematarkastus

Asematarkastus on SVT:n tarkastusasemalla suoritettava liikennekelpoisen ajoneuvon vahinkotarkastus. Asemalla voi tehdä myös vahinkoilmoituksen. Asemalla vahinkotarkastaja antaa henkilökohtaisesti neuvoja vahinkotapahtuman etenemisprosessista, eri korvausvaihtoehdoista, vahinkoon liittyvien mahdollisten muiden vakuutusten kattavuudesta, laadukkaan korjaustyön toteuttamisesta ja muusta vastaavasta.

Kenttätarkastus

Kenttätarkastus on korjaamolla, telakalla, asiakkaan kotiosoitteessa tms. paikassa tehty vahinkotarkastus.

Arvonmääritys

Arvonmääritys on asiantuntijan lausunto ajoneuvon, veneen tms. hinnasta.

Kertakorvaus

Kertakorvaus on arvioidun vahinkomäärän rahallinen korvaus.

Korjausvalvontatarkastus

Korjausvalvontatarkastus suoritetaan lunastetuille ajoneuvoille, jotka myydään ns. korjausvalvottuina. Korjauksen valvonnalla varmistetaan, että ajoneuvo on korjattu kyseiseen merkkiin ja malliin kuuluvin korjausmenetelmin ja -tavoin, sekä korjaukseen on käytetty asianmukaisia, laillisesti hankittuja varaosia. Lisäksi varmistetaan, että korjaus on suoritettu laadukkaasti ja ajoneuvon turvataso ei ole korjauksesta johtuen laskenut.

Kuljetusvahinkotarkastus

Kuljetusvahingossa tarkastetaan tavaralle kuljetuksen yhteydessä tapahtuneesta vaurioitumisesta tai pilaantumisesta aiheutuneet vahingot.

Laatutarkastus

Laatutarkastus on ajoneuvon korjauksen laadun tarkastus.

Liikennevahinkotarkastus

Liikennevahinkotarkastus on liikennevakuutuksen perusteella korvattavien vaurioiden vahinkotarkastus.

Lunastus

Lunastus on vaurioituneen omaisuuden rahallinen korvaus silloin kun korjaus ei ole taloudellisesti kannattavaa tai vakuutusehdot edellyttävät. Lunastuksessa omaisuuden omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle. Myös anastetut ajoneuvot lunastetaan tietyillä edellytyksillä.

Muut lausunnot ja selvitykset

SVT:n toimialaan ja osaamisalueeseen liittyvät tehtävät toimeksiannon mukaisesti

Muu omaisuustarkastus

Muu omaisuustarkastus käsittää esim. liikennevahingossa vaurioituneen, ajoneuvossa olleen muun omaisuuden tarkastuksen, joiden korvaus usein hoidetaan muun vakuutusturvan kautta.

Raskaskalustotarkastus

Raskaskalustotarkastus on kuorma- tai linja-auton tai näiden perävaunun, metsäkoneen, työkoneen, nosturin tms. vahinkotarkastus.

Rekonstruktiolaskenta

Vahinkotapahtuman analysointi jälkikäteen annettujen lähdetietojen perusteella. Laskennan kohteena voi olla muun muassa onnettomuusajoneuvojen törmäystä edeltävien tietojen, muun muassa nopeuden ja suunnan selvittäminen.

Sähköinen tarkastus

Digitaalikuvien ja sen lisäksi muun sähköisesti saadun selvityksen perusteella kohteen luona käymättä tehty saadun vahinkolaskelman tarkastus tai saatujen lähtötietojen perusteella tehty vahinkolaskelma.

Ulkomaanvahingon tarkastaminen

Ulkomailla tapahtuneen vahingon selvittäminen saattaa käsittää korjauksen sopimisen ulkomailla, siirron Suomeen, lunastuksen ja vaurioituneen kohteen myymisen ulkomailla ja erilaisia neuvotteluja eri osapuolten , kuten asiakkaan, korjaamon, hinausliikkeen ja vakuutusyhtiön kanssa

Vahinkopaikkaselvitys

Toimeksiannon mukaan tehtävä selvitys, piirrokset, kuvadokumentaatio tms. vahinkopaikasta.

Vakuutuskelpoisuustarkastus

Vakuutuskelpoisuustarkastuksessa selvitetään vakuutusyhtiön tai ajoneuvon omistajan tilaamana tarkastuksen kohteen vakuutuskelpoisuus tai -arvo.

Venevahinkotarkastus

Venevahinkotarkastus on veneen vahinkotarkastus, joka suoritetaan korjaamolla, satamassa, omistajan luona tai muussa vastaavassa paikassa. Venevahinkotarkastukseen liittyy usein myös syyn tai aiheuttajan selvitys