Ajoneuvon lunastus ja mahdollinen päästömanipulointi / teho optimointi

Suomessa lunastetaan reilu 20000 ajoneuvoa vuodessa. Jokaiselle lunastettavalle ajoneuvolle määritetään vahinkotapahtuma ajankohdan mukainen käypä-arvo. 

Kun ajoneuvo päätyy lunastukseen, vaikuttaa ajoneuvon yksilöllinen kunto ja varustelutaso sen käypään arvoon. Mikäli ajoneuvoa on päästömanipuloitu, vaikuttaa se ajoneuvon käypään-arvoon alentavasti (koska ajoneuvo ei mahdollisesti ole liikennekäyttöön kelpaavassa kunnossa). 

Asiakkaalta yleisesti kysytään ajoneuvon kuntotiedot lunastuksen yhteydessä. Asiakkaan on hyvä tuoda vakuutusyhtiön tietoon lunastushetkellä kaikki tiedossaan olevat sellaiset tekniset muutokset ja muut seikat, joilla voi olla vaikutusta ajoneuvon liikennekelpoisuuteen ja mahdolliseen katsastuksen hylkäämiseen. 

Lunastuksen yhteydessä vakuutusyhtiöllä on oikeus tarkastaa lunastettavan ajoneuvon liikennekelpoisuus. 

Lunastettu ajoneuvo myydään lunastuksen jälkeen aina eteenpäin, joko korjattavaksi tai varaosakäyttöön, jonka jälkeen loppu ajoneuvo materiaalikierrätykseen.

Mahdolliset tekniset viat ja manipuloinnit tulevat siis todennäköisesti jälkikäteen selville. On vahingonkärsineen (lunastuskorvauksen saajan) edun mukaista, että tiedossa olevat ajoneuvon muutokset on lunastuksen yhteydessä asianmukaisesti kerrottu vakuutusyhtiön edustajalle ajoneuvon arvon määrityksen yhteydessä.