SVT mukana linja-autojen paloriskien ennaltaehkäisyssä

Linja-autoja ja työkoneita palaa joka viikko jossain päin Suomea. Palonsyyntutkimusten avulla on selvitetty yleisimmät syttymissyyt. SVT on mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää riskikartoitusmallia ja kouluttaa liikennöitsijöitä ja heidän kuljettajia ja huoltohenkilöstöä.

Lue lisää linja-autojen paloriskien ennaltaehkäisystä