Muut palvelut

Muut lausunnot, selvitykset ja palvelut

SVT:n toimialaan ja osaamisalueeseen liittyvät tehtävät toimeksiannon mukaisesti. SVT tekee asiantuntijalausuntoja esim. tieliikennevahingon rekonstruktio (onnettomuusanalyysi) ja tuottaa tällä tavoin lisätietoa onnettomuuden tapahtumista.

Vakuutuskelpoisuustarkastus

Vakuutuskelpoisuustarkastus suoritetaan vakuutusyhtiön pyynnöstä. Kohteena on yleensä vanhempi tai harvinaisempi ajoneuvo, jolle haetaan vapaaehtoista vakuutusta. Tällainen laite voi olla esimerkiksi museoajoneuvo, omavalmisteiset tai rakennetut laitteet, veneet, raskas kalusto sekä muu erikoinen kulkuneuvo. Tarkastuksessa selvitetään, onko olemassa edellytykset myöntää vapaaehtoinen vakuutus kohteelle. Huomioitavia asioita tarkastuksessa ovat mm. paloturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, kunto, lukitukset sekä onko vakuuttamisen riski omavalmisteisessa tai rakennetussa suurempi kuin vastaavassa tehdasvalmisteisessa ajoneuvossa.

Vahinkopaikkaselvitys

Toimeksiannon mukaan tehtävä selvitys, piirroksia vahinkopaikalta, usein myös kuvallinen dokumentaatio. Selvityksellä saadaan lisätietoa vahinkotapahtumasta ja se vaatii aina asiantuntijan käynnin vahinkopaikalla