Muut palvelut

Vahinkopaikkatutkimus

Vahinkopaikkatutkimus tehdään yleensä vakuutusyhtiön vahinkokäsittelyn pyynnöstä tai tueksi rekonstruktiolaskentaan. Tutkimus voidaan tarvita syyllisyyden määrittämistä ja korvauspäätöksen tekemistä varten. Tutkimuksessa huomioidaan mm. liikennejärjestelyt ja –merkit sekä niiden toiminta, ajoneuvojen kulkusuunnat, vahingon seurauksena vahinkopaikalle tulleet jäljet niin tiessä kuin ulosajopaikassa, mitataan ajoratojen leveydet, aitojen, korokkeiden ja muiden rakenteiden sijainnit. Tapahtumapaikka valokuvataan huolellisesti ja tehdään piirros, johon kirjataan tarkasti tehdyt huomiot.

Vakuutuskelpoisuustarkastus

Vakuutuskelpoisuustarkastus suoritetaan vakuutusyhtiön pyynnöstä. Kohteena on yleensä vanhempi tai harvinaisempi ajoneuvo, jolle haetaan vapaaehtoista vakuutusta. Tällainen laite voi olla esimerkiksi museoajoneuvo, omavalmisteiset tai rakennetut laitteet, veneet, raskas kalusto sekä muu erikoinen kulkuneuvo. Tarkastuksessa selvitetään, onko olemassa edellytykset myöntää vapaaehtoinen vakuutus kohteelle. Huomioitavia asioita tarkastuksessa ovat mm. paloturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, kunto, lukitukset sekä onko vakuuttamisen riski omavalmisteisessa tai rakennetussa suurempi kuin vastaavassa tehdasvalmisteisessa ajoneuvossa.

Vahinkopaikkaselvitys

Toimeksiannon mukaan tehtävä selvitys, piirroksia vahinkopaikalta, usein myös kuvallinen dokumentaatio. Selvityksellä saadaan lisätietoa vahinkotapahtumasta ja se vaatii aina asiantuntijan käynnin vahinkopaikalla.

Vakuutuskelpoisuustarkastus

Vakuutuskelpoisuustarkastuksessa selvitetään vakuutusyhtiön tai ajoneuvon omistajan tilaamana tarkastuksen kohteen vakuutuskelpoisuus tai -arvo.

Tätä tietoa vakuutusyhtiö käyttää asiakkaan kanssa tehtävässä vakuutussopimuksessa ja esim. sovittu vakuutusarvo kirjataan sopimukseen käytettäväksi mahdollisessa vahinkotilanteessa.

Muut lausunnot, selvitykset ja palvelut

SVT:n toimialaan ja osaamisalueeseen liittyvät tehtävät toimeksiannon mukaisesti. SVT tekee asiantuntijalausuntoja esim. tieliikennevahingon rekonstruktio (onnettomuusanalyysi) ja tuottaa tällä tavoin lisätietoa onnettomuuden tapahtumista.

SVT suorittaa korjausvalvontaa lunastettujen ajoneuvojen korjauksiin liittyen. Korjausvalvonta määrätään pakolliseksi SVT:n kautta myytyihin ajoneuvoihin joissa on vaurioita esim. turvarakenteissa. Tällöin korjattavaksi myyty vaurioajoneuvo käydään tarkastamassa korjauksen aikana ja varmistetaan, että ajoneuvo on korjattu tehtaan ohjeiden mukaisesti. Näin auton törmäysturvallisuus säilyy vauriokorjauksen jälkeenkin.

Tarkastuksesta laadittu raportti annetaan tarkastusta pyytäneelle joka suorittaa siitä korvauksen SVT:lle.