Ohje vahinkotilanteessa

Kaskovahinko

(korvaus oman auton vakuutuksesta)

 • Tee vahinkoilmoitus omaan vakuutusyhtiöösi
 • Vakuutusyhtiö tekee vahinkoilmoituksen perusteella korvauspäätöksen
 • Varkaus- ja ilkivaltavahingoissa tee lisäksi rikosilmoitus poliisille
  Vahingot voidaan tarkastaa tarkastusasemalla tai korjaamolla
  Tarkastusasemalla vahinkotarkastuksessa selvitetään vahingon määrä ja sovitaan
  korvausmenettely (korjaus, kertakorvaus, lunastus)
 • Jos korvausmenettely on korjaus, vahinkoasiakas tilaa korjausajan korjaamolta
 • Laskutusluvan saatuaan (korvauspäätös tehty ja vahinko korvataan), korjaamo laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä
 • Asiakas maksaa omavastuuosuuden korjaamolle ajoneuvon luovutuksen yhteydessä.
 • Autovahingosta korvataan seisontapäivät vain erikseen hankittavan keskeytysvakuutuksen perusteella

Liikennevahinko

(korvaus syyllisen osapuolen vakuutuksesta)

 • Huolehdi, että syyllinen osapuoli toimittaa vahinkoilmoituksen viipymättä omaan
  vakuutusyhtiöönsä soittamalla tai internetsivujen kautta
 • Vahingon aiheuttaneen osapuolen liikennevakuutus korvaa syyttömän osapuolen vahingot
 • Epäselvissä tilanteissa voit käyttää omaa autovakuutusta (katso kaskovahinko)
 • Sovi tarvittaessa erikseen vahinkojen tarkastamisesta korvaavan vakuutusyhtiön kanssa
 • Vahinkotarkastuksessa selvitetään vahingon määrä ja sovitaan
  korvausmenettely (korjaus, kertakorvaus, lunastus)
 • Vahinkoasiakas sopii itse korjausajan korjaamon kanssa.
 • Laskutusluvan saatuaan korjaamo laskuttaa korjauskulut suoraan vakuutusyhtiöltä
 • Seisontapäivätodistuksen (korjaamolaskulla) perusteella vakuutusyhtiö maksaa korvauksen
  auton käyttöhyödyn menetyksestä. Korvaus määräytyy liikennevakuutuslain perusteella.
 • Anottaessa korvausta vuokra-autokustannuksista vahinkoasiakkaan tulee täyttää käyttötarveselvitys, ko. lomake löytyy korvaavan vakuutusyhtiön internetsivuilta tai voit tehdä selvityksen puhelimitse.
 • Jos korjaamolla on jonoa, sovi tilapäiskorjauksesta korjaamon tai vakuutusyhtiön edustajan kanssa