Sähköinen kuvatarkastus

Näytä ohje

Sähköinen kuvatarkastus- eli SKT-lomake on tarkoitettu Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n hoitovastuulla olevien vahinkojen korjauskustannusten suuruuden määrittämiseksi.

Jotta vahinkoa pystytään käsittelemään, tulee kaikki pyydetyt kohdat täyttää. Lomake ilmoittaa puuttuvat tiedot jotka estävät lomakkeen lähettämisen.

Sinisestä kysymysmerkistä löytyy ohje kyseiseen kohtaan.

Henkilö- ja pakettiautoissa eritellään korjauskohteet ja määritetään korjaustapa. Saatujen tietojen perusteella saadaan cabas -laskentaohjelmasta työajat, pinta-alat ja varaosien hinnat. Cabaslaskelma toimitetaan korjaamon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Muiden ajoneuvojen ja laitteiden kohdalla eritellään korjauskohteet, annetaan tarvittava työaika 1/100h (esim. 10min = 17 yks , 30 min. = 50 yks.), varaosahinta ja ilmoitetaan mahdollinen maalaustarve

Toinen vaihtoehto on toimittaa oma kustannusarvio vastaavilla tiedoilla liitteenä (PDF). Vauriokohteita ei tällöin täytetä  Kustannusarvio lähetetään korjaamon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kustannusarvio vahingosta toimitetaan neljän tunnin sisällä sen toimittamisesta työpäivän aikana ma-pe 8.00-16.00.

Samalla toimitetaan laskutuslupa jos se on saatavissa.

Lisätietoja sähköpostitse osoitteesta palvelukeskus@svt.fi tai puhelimitse 020 690 007