Sähköinen kuvatarkastus

Näytä ohje

Sähköinen kuvatarkastuslomake on tarkoitettu Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n hoitovastuulla olevien vahinkojen korjauskustannusten suuruuden määrittämiseksi.

Jotta vahinkoa pystytään käsittelemään, tulee kaikki pyydetyt kohdat täyttää. Lomake ilmoittaa puuttuvat tiedot,jotka estävät lomakkeen lähettämisen.

Henkilö-ja pakettiautoissa eritellään korjauskohteet ja määritetään korjaustapa. Saatujen tietojen perusteella saadaan CABAS-laskentaohjelmasta työajat, pinta-alat ja varaosien hinnat

Muiden ajoneuvojen ja laitteiden kohdalla eritellään korjauskohteet, annetaan tarvittava työaika 1/100h (esim. 10min = 17 yks, 30 min. = 50 yks.), varaosahinta ja ilmoitetaan mahdollinen maalaustarve.

Vaihtoehtoisesti voitte toimittaaomankustannusarvionnevastaavilla tiedoillaPDF-asiakirjanalomakkeenliitteenä. Vauriokohteita ei tällöin täytetä.

Vahinkotarkastajan laatimakustannusarvio lähetetäänmahdollisimman piankorjaamon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Samalla toimitetaan laskutuslupa,jos se on saatavissa.

Lisätietoja sähköpostitse osoitteesta palvelukeskus@www.svt.fi tai puhelimitse 020 690 007