Vahinkotarkastus tuo lisäarvoa asiakkaalle

2000-luvun alussa alkoi vahinkotarkastuksen ”sähköistäminen”. Siihen saakka likimain kaikki vahingot tarkastettiin fyysisesti ennen varsinaista korjausta tai maksettavaa rahakorvausta. Halu tehostaa, nopeuttaa ja helpottaa asiakkaan vahinkoprosessia veivät toiminnan sähköistämistä voimalla eteenpäin. Tänä päivänä suurin osa liikkuvan kaluston vahinkotarkastuksista hoidetaan tavalla tai toisella sähköisesti, kenenkään fyysisesti paikalla käymättä. Suurin osa näistä vahinkotapahtumista hoidetaan kumppanitoiminnalla ennalta sovituilla kriteereillä, menetelmillä, tarkkuudella ja kustannustehokkuudella.

Vahinkotarkastusta markkinoidaan monessa eri palvelukonseptissa. Vahingon kärsineen asia saadaan etenemään joko korjaamopalveluna tai erillisenä vahinkotarkastuspalveluna, jota Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy tuottaa. Korjaamon tekemän vahinkotarkastuksen rooli on tehdä havaittavista vaurioista korjauskustannusarvio. Se on kustannusarvio, jolla korjaamo korjaa vauriot.  Korjaamon tekemä kustannusarvio hyväksytetään aina vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiön hyväksyntämenettelyssä voidaan käyttää apuna tilastollista ja vahinkoa tunnistavaa automatiikkaa tai asiantuntijatarkastusta.

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n palvelukanavassa vahinkotarkastaja toimii vakuutusyhtiön edustajana. Vahinkotarkastajan tehtäviin kuuluu myös korjaamon tekemien kustannusarvioiden tarkastaminen ja hyväksyntä. Tarvittaessa vahinkotarkastaja neuvottelee asiakkaan kanssa vaihtoehtoisista korjausmenetelmistä, rahakorvausvaihtoehdoista ja lunastusehdot täyttävissä tapauksissa lunastaa asiakkaan ajoneuvon. Käyttäessään SVT:n tarkastusasemaverkostoa asiakas saa aina vahinkotarkastajalta henkilökohtaisen palvelun ja neuvonnan.

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy toimii myös monen vakuutusyhtiön alihankkijana vahinkotapauksissa, joiden hyväksyntä ei ole sähköisesti mahdollista. Tällöin korjaamon lähettämä korjauskustannusarvio lähetetään vakuutusyhtiöstä SVT:lle hoidettavaksi ja tarkastettavaksi.  Useimmiten tämä johtaa fyysiseen tarkastukseen, joka tehdään korjaamolla tai asiakaskäynnillä asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.  Fyysinen tarkastus voi johtua myös satunnaisotannasta, jolloin tarkastus tehdään korjaamolla, korjaamolle ennalta ilmoittamatta. Vahinkotarkastajan käynti paikanpäällä on katsottu olevan vahinkoasiakkaan, korjausta suorittavan korjaamon ja vahingonaiheuttajan edun mukaista.  Tällaisessa palvelutilanteessa voidaan tapauskohtaisesti yhdessä todeta ajoneuvon vauriot, vahinkotapahtuman syy-yhteys ja ajoneuvon todellinen kunto.

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on palvella eri vakuutusyhtiöiden asiakkaita opastamalla asiakasta parhaan mahdollisen vahingonhoitoprosessin löytämiseksi.

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy palvelee myös vauriokorjaamoiden laadunvalvonnassa tuottamalla vauriokorjaamoille ulkopuolista laatutarkastuspalvelua. Laatutarkastuksissa tarkastetaan muun muassa onko korjaus suoritettu valmistajan ohjeiden mukaisesti, hyvää korjaustapaa noudattaen ja onko työn lopputulos laadukas. SVT toimii lisäksi Autoalan keskusliiton AKL myöntämillä valtuuksilla korikorjaamoluokituksen auditoijana. 

Vahinkotarkastuspisteet sijaitsevat A-katsastuksen kanssa samoissa tiloissa 18 eri paikkakunnalla. Palvelussa korostetaan ennen kaikkea hyvää asiakaskokemusta. Tarkastusasemapalvelua mitataan kansainvälisesti käytössä olevalla asiakastyytyväisyysmittarilla eli ns. NPS menetelmällä. Lokakuussa 2016 SVT:n NPS arvo oli 69.

Janne Aho