Vahinkotarkastus

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy on vahinkotarkastuksen asiantuntija. Vahinkotarkastuksen tehtävänä on määrittää tapahtuneelle vahingolle vahingon määrä. Tarkastamme kaikki ajoneuvot mm. autot, veneet, mopot, moottoripyörät, työkoneet sekä raskasta kalustoa. Ajoneuvovahingoissa vahingon määrä on yleisimmin aiheutuneen vahingon korjauskustannukset. Korjauskustannukset määritellään hyväksymällä vahingon korjaustavaksi ko. ajoneuvon valmistajan korjausohjeiden mukaiset korjausmenetelmät.

Vakuutusehdot, käypä arvo ja vaurioituneen kohteen jäännösarvo määrittelevät korjauksen kannattavuuden rajan. Vahingon määrän ylittäessä korjauksen kannattavuuden rajan ajoneuvo yleisimmin lunastetaan. Vaihtoehtoisesti vahingon määräksi voidaan sopia myös ajoneuvon arvo (ennen vahinkoa = käypä arvo) vähennettynä ajoneuvon arvolla vahingon jälkeen. Tällöin kyseeseen tulee korjauskustannusten sijaan rahakorvaus tai maksimi korjaussumma, jolla ajoneuvon korjaus on kannattavaa.

Vahingon määrän määrityksessä otetaan huomioon, asiakkaan vakuutusturva. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa (kasko) on erilaisia vakuutusehtoja, jotka otetaan huomioon vahinkomäärää määritettäessä.

Vahinkotarkastuksia tehdään Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n tarkastusasemilla, joissa asiakkaalla on mahdollista saada henkilökohtaista vahinkotarkastuspalvelua. Vahinkotarkastuksen perusteet käydään läpi asiakkaan kanssa. Autamme asiakasta korjaamovalinnassa ja korjaustavassa, neuvomme kannattaako vakuutusta käyttää sekä opastamme vahinkoilmoituksen teossa.

Teemme vahinkotarkastuksia myös korjaamolla vakuutusyhtiöiden toimeksiannosta. Tällöin korjaamo tekee ensin vahinkoon liittyvän kustannusarvion, joka lähetetään sähköisesti käsiteltäväksi vakuutusyhtiön ohjeistuksen mukaisesti vakuutusyhtiölle tai SVT:lle. Vahinkomäärä pyritään hyväksymään sähköisesti, käymättä paikanpäällä korjaamolla. Jos vahingossa tai korjauskustannuksissa havaitaan sellaisia lisäselvitystarpeita, jotka edellyttävät käyntiä korjaamolla, käymme tekemässä korjaamolla vahinkotarkastuksen paikan päällä.

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n asiantuntijat ovat koulutettuja vakuutusturvan ja autoalan teknisten asioiden ammattilaisia. Asiantuntijatiimissämme on erikoiskoulutettuja osaajia mm. auto-, moottoripyörä-, raskaskalusto- ja työkonevahinkoihin. Toimimme asiakkaan apuna tekemällä oikeidenmukaisia, vakuutusehtoihin perustuvia vahinkomäärän määrityksiä. Korostamme hyvää asiakaspalvelua, palveluhalukkuutta ja laatua.

Vahinkotarkastuksen yhteydessä on mahdollista, vakuutusyhtiöstä riippuen, tehdä samassa yhteydessä korvauspäätös ja korvauksen maksaminen.

Vahinkotarkastuksen ja korvauspäätöksen jälkeen korvausvaihtoehtoina ovat:

  • Vaurioituneen omaisuuden korjaaminen laskutustyönä, jolloin vakuutusyhtiö maksaa asiakkaan puolesta vahinkoon liittyvät korjauskustannukset ja vähentää mahdollisen omavastuun sekä alv-verovelvollisella alv:n.
  • Kertakorvaus vahingosta, jolloin asiakas saa vahingonkorvauksen rahasuorituksena, josta vähennetään mahdollinen omavastuu ja alv-verovelvollisella alv.
  • Ajoneuvon lunastus, jolloin asiakkaan ajoneuvo lunastetaan vakuutusyhtiölle. (Vakuutusyhtiö ei pääsääntöisesti hanki tilalle toista ajoneuvoa, ajoneuvon osto jää asiakkaan omaksi ostotapahtumaksi.)
  • Jos asiakas on jo itse maksanut korjauslaskun, vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle vahingonmäärää vastaavan summan rahana ja vähentää mahdollisen omavastuun sekä alv-verovelvollisella alv:n.

Vahinkotapauksen toimintaohje löytyy täältä.

Asematarkastus

Asematarkastus on SVT:n tarkastusasemalla suoritettava liikennekelpoisen ajoneuvon vahinkotarkastus. Asemalla vahinkotarkastaja antaa henkilökohtaisesti neuvoja vahinkotapahtuman etenemisprosessista, esim. vahinkoilmoituksen teosta, eri korvausvaihtoehdoista, vahinkoon liittyvien mahdollisten muiden vakuutusten kattavuudesta, laadukkaan korjaustyön toteuttamisesta yms.

Tarkastuksen kohteena voi olla ajoneuvo, sen varusteet tai muu omaisuus (esim. ajovarusteet).

Kenttätarkastus

Kenttätarkastus on korjaamolla, telakalla, asiakkaan kotiosoitteessa tms. paikassa tehty vahinkotarkastus.
Asiakas voi halutessaan olla mukana tarkastusta tehtäessä.

Tarkastuksen kohteena voi olla esim. ajoneuvo, työkone, rakennus tai muu vastaava vahinkoon liittyvä.

Liikennevahinkotarkastus

Liikennevahinkotarkastus on liikennevakuutuksen perusteella korvattavien vaurioiden vahinkotarkastus. Liikennevahingossa tarkastus suoritetaan korvaavan vakuutusyhtiön toimesta.

Sähköinen tarkastus

Auto- ja vakuutusalan yhteisesti käyttämän Cabas-laskentajärjestelmän tai digitaalikuvien ja sen lisäksi muun sähköisesti saadun selvityksen perusteella (kohteen luona käymättä) tehty vahinkolaskelman tarkastus.

SVT:n vahinkotarkastaja voi tehdä sähköisesti saatujen lähtötietojen perusteella vahinkolaskelman myös Cabas -laskentajärjestelmällä.

Lunastus

Lunastus on vaurioituneen omaisuuden rahallinen korvaus silloin, kun korjaus ei ole taloudellisesti kannattavaa tai vakuutusehdot sitä edellyttävät. Lunastuksessa omaisuuden omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle. Myös anastetut ajoneuvot lunastetaan tietyillä edellytyksillä. Lunastukseen voit ostaa erillisen lisäturvan, ns. lunastusturvan, näistä lisätietoa vakuutusyhtiöiltä.

Kertakorvaus

Kertakorvaus on arvioidun vahinkomäärän rahallinen korvaus. Kertakorvaus voi olla myös vahinkomäärän rahallinen korvaus silloin, kun korjaus ei ole taloudellisesti kannattavaa ja vaurioituneen omaisuuden omistusoikeus säilyy vahingonkärsineellä.

Laatutarkastus

SVT:n hoitaman vahingon vauriokorjauksen laatutarkastus.

Tarkastus voidaan suorittaa korjauksen yhteydessä korjaamolla tai erikseen sovittuna ajankohtana SVT:n tarkastusasemalla. Tarkastuksessa arvioidaan korjauksen onnistumista tietyin kriteerein, esim. maalaus, osien sopivuus ym. korjaustyön laatu.

Tarkastus tehdään aina ajoneuvoa purkamatta.

Ulkomaan vahingon selvitys

Ulkomailla tapahtuneen vahingon selvittäminen käsittää joko korjauksen sopimisen ulkomaille, siirron Suomeen korjattavaksi tai lunastuksen ja vaurioituneen kohteen myymisen ulkomailla. Palveluun sisältyy erilaisia neuvotteluja eri osapuolten, kuten asiakkaan, ulkomaisen korjaamon, hinausliikkeen ja vakuutusyhtiön kanssa.

Venevahinkotarkastus

Venevahinkotarkastus on veneen vahinkotarkastus, joka suoritetaan venekorjaamolla, satamassa, sähköisesti, omistajan luona tai muussa vastaavassa paikassa. Venevahinkotarkastukseen liittyy usein myös syyn tai aiheuttajan selvitys korvattavuuden perusteeksi. Asiakas voi halutessaan olla mukana kun tarkastus suoritetaan.